το νου
σου

στα
απορρίμματα

LOGO NEW COLORS-02.png

Σκέψου και Συνεργάσου

Ερευνούμε και μαθαίνουμε από βέλτιστες πρακτικές στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο για την ανακύκλωση και την πρόληψη των απορριμμάτων.  

Σχεδιάζουμε όλοι μαζί τον Κανονισμό Καθαριότητας και νέες Δομές και Διαδικασίες για Δημιουργική Επανάχρηση Υλικών στο Δήμο Βύρωνα.

Ενημερώνουμε και ευαισθητοποιούμε τους δημότες, μικρούς και μεγάλους, για να συντελέσουμε όλοι μαζί στη βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων μας.

pexels-alex-fu-2967770.jpg

Σκέψου!

Τα απορρίμματα που παράγουμε αυξάνονται διαρκώς.

Την ίδια στιγμή, τα ποσοστά ανακύκλωσης υλικών/απορριμμάτων, παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα στην χώρα μας. 

Σκέψου!

Τα απορρίμματα που απομακρύνουμε αλόγιστα από τους χώρους που ζούμε, εργαζόμαστε ή ψυχαγωγούμαστε θα μας κάνουν, όλο ένα και περισσότερο να υποφέρουμε από πολλαπλές, σοβαρές και συχνά πολύ μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Σκέψου!

Μόνο με στενή και συνεχή συνεργασία κατοίκων-δημοτών και Δήμου, μπορούμε να μειώσουμε τα απόβλητα που οδηγούνται για ταφή και κατ’ επέκταση το κόστος διαχείρισης για το Δήμο (κόστος συλλογής, μεταφοράς, περιβαλλοντική εισφορά κυκλικής οικονομίας για τα σύμμεικτα ανεπεξέργαστα αστικά απόβλητα)

Το «Mind the Waste» αποτελεί μία σειρά από πιλοτικές δράσεις για την βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου Βύρωνα, αλλά και των Δήμων της Ελλάδας ευρύτερα. 

Η πρόκληση των δράσεων «Mind the Waste» είναι να καθιερώσουμε σταδιακά (τις) νέες πρακτικές ανακύκλωσης και πρόληψης των απορριμμάτων μέσα από την ενεργή συμμετοχή των πολιτών και τη στενή συνεργασία τους με τον Δήμο τους.

Δράσεις

 
Σκέψου και συνεργάσου
στον σχεδιασμό νέων πολιτικών του Δήμου Βύρωνα / στα Συμμετοχικά Εργαστήρια
Σκέψου και συνεργάσου
στη Συμμετοχική Έρευνα  και στις Εκδηλώσεις Ενημέρωσης
Σκέψου και συνεργάσου
στο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου

Βέλτιστες Πρακτικές