top of page

Αναφορά Αποτελεσμάτων Εργαστηρίου Εργαζομένων στη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Βύρωνα

Updated: Dec 3, 2022

Αναφορά αποτελεσμάτων εργαστηρίου εργαζομένων στη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Βύρωνα «Σχεδιάζοντας το νέο Κανονισμό Καθαριότητας της πόλης μας»


Τριάντα πέντε εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Καθαριότητας, από σύνολο 117 προσκεκλημένων, ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση να συμμετέχουν στο εργαστήριο συμμετοχικού σχεδιασμού (διαβούλευση) με θέμα «Σχεδιάζοντας τον νέο Κανονισμό Καθαριότητας» το οποίο έλαβε χώρα στον πολυχώρο Άστρα στο Θέατρο Βράχων, την Πέμπτη 14 Απριλίου 2022 (ώρα 10:00-12:30).


Το εργαστήριο αυτό απευθυνόταν αποκλειστικά στους εργαζόμενους της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου και ήταν το πρώτο από τα τρία συνολικά εργαστήρια που διοργανώθηκαν για το συμμετοχικό σχεδιασμό του νέου Κανονισμού Καθαριότητας και των Δομών Δημιουργικής Επανάχρησης Υλικών του Δήμου Βύρωνα.


Σκοπός του εργαστηρίου ήταν η εισροή πληροφοριών για τη σύνταξη ενός νέου Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Βύρωνα, μέσα από την καταγραφή αφενός μεν προκλήσεων που αντιμετωπίζει η εφαρμογή του υφιστάμενου Κανονισμού Καθαριότητας και αφετέρου δε ιδεών για τη βελτίωση των διαδικασιών καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων. Επιμέρους στόχοι του εργαστηρίου ήταν η ανταλλαγή γνώσεων γύρω από τα κρίσιμα ζητήματα της Καθαριότητας στον Δήμο Βύρωνα, καθώς και η ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με την προώθηση ενεργειών και δράσεων για τη βιώσιμη διαχείριση απορριμμάτων στον Δήμο Βύρωνα.


Δείτε τα αποτελέσματα στο σύνδεσμο:

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου, οι εργαζόμενοι κλήθηκαν να αξιολογήσουν την καθαριότητα του δημόσιου χώρου και τη διαχείριση απορριμμάτων ανά θεματική, όπως αυτές προσδιορίζονται με βάσει τα άρθρα του Κανονισμού Καθαριότητας. Οι εργαζόμενοι αξιολόγησαν ως χείριστο τον τομέα “Εγκαταλελειμμένα οχήματα” και ως βέλτιστο το τομέα “Λαϊκές αγορές”, στην κατηγορία “Καθαριότητα του δημόσιου χώρου”, ενώ στην κατηγορία “Διαχείριση απορριμμάτων” χείριστος κρίθηκε ο τομέας “Μη ογκώδη βιοαπόβλητα” και βέλτιστος ο τομέας “Μη ογκώδη ανακυκλώσιμα”.

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες κατέγραψαν συγκεκριμένες προκλήσεις και προτάσεις ανά θεματική αλλά και προτάσεις τους σχετικά με τα πρόστιμα, τους τρόπους ελέγχου και τήρησης του Κανονισμού Καθαριότητας, καθώς για το πώς θα πρέπει ο Δήμος να εξασφαλίσει την ενημέρωση των δημοτών και ενδιαφερομένων.


Παράλληλα, οι εργαζόμενοι μέσω των εκπροσώπων του Σωματείου τους, ανέδειξαν μία σειρά από ζητήματα που είναι κρίσιμα και καθοριστικά προκειμένου να γίνει εφικτή η ποιότητα των υπηρεσιών καθαριότητας του δημόσιου χώρου και η διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος στη διαχείριση των απορριμμάτων. Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, το βασικό πρόβλημα στο Δήμο Βύρωνα, όπως και σε άλλους Δήμους της χώρας, είναι η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού όλων των ειδικοτήτων (εργάτες, οδηγοί, τεχνίτες στο συνεργείο όπως ηλεκτρολόγοι, σιδεράδες, κά). Ως εκ τούτου, οι προτεινόμενες λύσεις επικεντρώθηκαν στην επιτακτική ανάγκη για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, στην αποτροπή απολύσεων των συμβασιούχων και εν γένει στα ζητήματα της αποκεντρωμένης διοίκησης και αδυναμίας των Δήμων να στελεχώσουν την Υπηρεσία Καθαριότητας σύμφωνα με τις ποσοτικές και ποιοτικές τους ανάγκες. Στο κρίσιμο πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού, πρόσθεσαν επιπλέον ζητήματα όπως αυτά των διακρίσεων και της έλλειψης διαφάνειας στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, επισημαίνοντας τις προτάσεις τους, όπως ο καθορισμός και η εναλλαγή αρμοδιοτήτων, η ισότιμη συμμετοχή στις υπερωρίες κτλ.


Οι σοβαρές ελλείψεις υποδομών, εξοπλισμού υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού είναι ένα ακόμα από τα ζητήματα που ανέδειξαν οι εργαζόμενοι για τα οποία ο Δήμος οφείλει να μεριμνήσει, από κοινού με την εξασφάλιση ευρύτερων πόρων χρηματοδότησης για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις προβλεπόμενες πρακτικές διαλογής, ανακύκλωσης, και επανάχρησης. Προς την κατεύθυνση αυτή επισημάνθηκαν προτάσεις όπως να αποδίδεται στους Δήμους το τέλος ανακύκλωσης που πληρώνεται από τους πολίτες χωρίς τη διαμεσολάβηση των ιδιωτικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. Ως επί το πλείστον οι προτάσεις των εργαζομένων επικεντρώθηκαν σε πολιτικές αποκεντρωμένης διοίκησης και διαχείριση δημόσιου χαρακτήρα στη διαχείριση των απορριμμάτων ως τις μόνες πρόσφορες για να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον, η προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.


bottom of page