top of page

Δήμος Freiburg, Γερμανία. Σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων

Η παρουσίαση ήδη επιτυχημένων παραδειγμάτων εντός του Δήμου, ως πρώτο ξεχωριστό κεφάλαιο στο σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων, αποτελεί ένα καλό εργαλείο διάχυσης της πληροφορίας και δημιουργίας αίσθησης ρεαλισμού για τους κανόνες που πρόκειται να ακολουθήσουν στα επόμενα κεφάλαια του. Στην περίπτωση του Δήμου του Φράιμπουργκ oι πρακτικές που εφαρμόζονται σε σχολεία και υπηρεσίες παρουσιάζονται με συνοπτικό τρόπο, δίνοντας την απαραίτητη πληροφορία για το τι εφαρμόζεται και πώς.

Γιατί μας αφορά;

Στο σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων γίνεται από την αρχή αντιληπτό τι έχει λειτουργήσει στην πόλη, ποιες είναι οι καλές πρακτικές, ποιοι φορείς συμμετέχουν ενεργά και πως αυτό το μοντέλο έχει φέρει το Φράιμπουργκ να είναι από τις πόλεις που βρίσκεται τακτικά στην κορυφή της λίστας με θετικά στοιχεία όσον αφορά την διαχείριση απορριμμάτων. Τόσο η εικονογράφηση, όσο και η παρουσίαση της πληροφορίας με την μορφή infographics βοηθάει την ανάγνωση του σχεδίου και την λήψη της πληροφορίας. Γίνεται σε όλο το σχέδιο αντιληπτό ότι η κορυφαία προτεραιότητα του Δήμου ήταν η πρόληψη της δημιουργίας απορριμμάτων, ακολουθούμενη από την ανακύκλωση επαναχρησιμοποιήσιμων υλικών και τη φιλική προς το περιβάλλον διάθεση των υπολειμμάτων.


Το Φράιμπουργκ έκανε τα πρώτα του βήματα προς την πολυσυζητημένη “βιωσιμότητα” ήδη από τη δεκαετία του 1970 και ξεκίνησε να γίνει μια φιλική προς το περιβάλλον πόλη. Από τότε, η πόλη έχει βρει πολλές βιώσιμες λύσεις και έχει υλοποιήσει πολλά έργα. Η κοινή δέσμευση της διοίκησης της πόλης, της κοινωνίας των πολιτών, των ιδρυμάτων και των εταιρειών ήταν και παραμένει προς συγκεκριμένη κατεύθυνση και γι’ αυτό το Φράιμπουργκ είναι ένα εμπνευσμένο παράδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης. Το γεγονός αυτής της διασύνδεσης και συνεργασίας αναδεικνύεται και αποτυπώνεται σε όλα τα κείμενα σχεδίων και κανονισμών.


Τα εύσημα αποδίδονται στους πολίτες και στην αφοσίωσή τους σε όλα τα προγράμματα που έχουν υπάρξει στην πόλη.


Τα έργα του Φράιμπουργκ αντικατοπτρίζονται σε αριθμούς ως εξής:

μέσα σε 15 χρόνια ήταν δυνατό να μειωθούν τα ετήσια υπολειμματικά απόβλητα ανά κάτοικο από 190 kg σε 109 kg. Παράλληλα, το ποσοστό ανακύκλωσης των απορριμμάτων του Φράιμπουργκ αυξήθηκε από 25% σε πάνω από 69%.

Τέλος η πληροφορία που δίνεται σε κάθε κεφάλαιο καλύπτει κάθε απορία για το ΠΟΥ πηγαίνουν τα σκουπίδια, ποιο το όφελος της πόλης και ΠΩΣ μπορεί ο κάθε πολίτης να συμβάλλει στον κοινό στόχο.


Ο κανονισμός καθαριότητας ξεκινά με την νομοθεσία στην οποία στηρίζεται (ευρωπαϊκή, εθνική, υπερτοπική) και συνεχίζει με:

➔τους στόχους,

➔τον τρόπο οργάνωσης,

➔τις μεθόδους πρόληψης, περιγράφοντας παραδείγματα από επιτυχημένα προγράμματα συμμετοχής των πολιτών και με τα νέα επιτεύγματα της πόλης στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων,

➔σημαντικές μονάδες ανακύκλωσης για οργανικά απόβλητα, πράσινα απόβλητα, χαρτί, απορρίμματα γυαλιού, ελαφριά συσκευασία, ηλεκτρική και ηλεκτρονική συσκευή, παλιοσίδερο, απορρίμματα ξύλου, οικοδομικά απόβλητα

➔τους χώρους που γίνεται η διάθεση των απορριμμάτων (υπολειμματικά, ογκώδη οικιακά, επιβλαβείς ουσίες)

➔τον χώρο απόρριψης σήμερα

➔πως γίνεται η ασφαλής διάθεση απορριμμάτων για ανακύκλωση

➔συνεργασίες με άλλους παρόχους διάθεσης απορριμμάτων

➔χρεώσεις και δαπάνες για τη διάθεση απορριμμάτων

➔τρόπους επικοινωνίας για τυχόν απορίες.


Ιδέες από τα νέα επιτεύγματα του Φράιμπουργκ:

➔Gift market (είδη όπως οικιακά σκεύη, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικές συσκευές, βιβλία, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα ή αθλητικός εξοπλισμός μπορούν να δοθούν ή ανταλλάσσονται μέσω του σχετικού ιστοτόπου. Κατά μέσο όρο, από 5 έως 30 διαφημίσεις την ημέρα δημοσιεύονται σε αυτήν τη σελίδα.

➔Δημοτικός διαγωνισμός paper atlas για την ανακύκλωση του χαρτιού

➔Προώθηση της ιδιωτικής κομποστοποίησης

➔Δημοτικός νόμος για χρήση επαναχρησιμοποιούμενων “πιατικών”

➔Πολυκατάστημα μεταχειρισμένων αγαθών σε πολύ καλή κατάσταση


Περισσότερες Πληροφορίες

Σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων: :

https://www.freiburg.de/pb/site/Freiburg/get/params_E-358559616/1263746/Freiburg_Waste_Management_Concept_2018.pdf

Ιστότοπος gift market: www.verschenkmarkt-freiburg.de
bottom of page