top of page

Κοινωνική επιχείρηση επανάχρησης “Reverse Garbage”

Τόπος: Αυστραλία


Η Reverse Garbage προσφέρει στην κοινότητα έναν εναλλακτικό και πιο ηθικό τρόπο αγορών, παρέχοντας υποστήριξη και εκπαίδευση σε όλους όσους θέλουν να ζήσουν πιο βιώσιμα και πιο δημιουργικά. Πρόκειται για μία δημοκρατική κοινωνική επιχείρηση, προσηλωμένη στις διεθνώς αποδεκτές αρχές της συνεργασίας και της συνδημιουργίας, η οποία δημιουργεί ένα πλαίσιο ενεργούς συμμετοχής της κοινότητας. Στην πράξη, τα μέλη της συμβάλουν ενεργά στη λειτουργία και στρατηγική ανάπτυξη του οργανισμού.


Εκπαιδευτικό εργαστήριο δημιουργικής επανάχρησης. Πηγή: Reverse Garbage

Γιατί μας αφορά;


Ως η μεγαλύτερη οργάνωση δημιουργικής επαναχρησιμοποίησης της Αυστραλίας, η Reverse Garbage αποτρέπει τη σπατάλη πολύτιμων πόρων από τους χώρους υγειονομικής ταφής εδώ και σχεδόν 50 χρόνια. Αυτό το μακροχρόνιο επίτευγμα του συνεταιρισμού είναι δυνατό λόγω της ουσιαστικής δέσμευσης της κοινότητας. Ως εκ τούτου, αντιπροσωπεύει ένα παράδειγμα επιτυχημένης και αυτοχρηματοδοτούμενης λειτουργίας που βασίζεται στην αφοσίωση ατόμων, επιχειρήσεων και της βιομηχανίας που δωρίζουν ή/και αγοράζουν είδη από την αποθήκη τους.


Αποστολή της Reverse Garbage είναι η αποτροπή της εναπόθεσης αποβλήτων υλικών από τους χώρους υγειονομικής ταφής και η ανανέωση της αξίας τους, καθιστώντας τα διαθέσιμα προς επαναχρησιμοποίηση από οικογένειες, μαθητές, καλλιτέχνες και άλλες κοινωνικές ομάδες. Με αυτό τον τρόπο προσφέρει ευκαιρίες μείωσης του αποτυπώματος της κοινότητας στο φυσικό περιβάλλον, επιτρέποντας τα μέλη της να ζουν πιο οικονομικά, ανεξάρτητα, δημιουργικά και υπεύθυνα.


Κάθε χρόνο, η Reverse Garbage δέχεται δωρεές από επιχειρήσεις και ιδιώτες περίπου 35.000 κυβικών μέτρων αντικειμένων που διαφορετικά θα κατέληγαν σε ΧΥΤΑ. Αυτό αντιστοιχεί σε βιομηχανικά περισσεύματα, υλικά τέχνης και χειροτεχνίας, καλλιτεχνικά σκηνικά, έπιπλα και άλλους πόρους που ισοδυναμούν με μία έκταση περίπου 100 γηπέδων ποδοσφαίρου. Αυτά τα υλικά διατίθενται στο κοινό σε χαμηλό κόστος μέσω της αποθήκης της Reverse Garbage στο Marrickville, ή ενός ηλεκτρονικού καταστήματος.


Παράλληλα με τη συλλογή και διάθεση επαναχρησιμοποιούμενων υλικών, η Reverse Garbage πραγματοποιεί εκπαιδευτικά εργαστήρια που παρέχουν στα μέλη της κοινότητας τις δεξιότητες και την έμπνευση που χρειάζονται για να αξιοποιήσουν στο έπακρο τους πόρους που βρίσκουν στην αποθήκη και το ηλεκτρονικό κατάστημα. Αυτά περιλαμβάνουν και ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικών εργαστηρίων κατάλληλων για μικρά παιδιά και σχολεία διαφορετικών ηλικιών, ικανοτήτων και αναγκών. Επιπλέον, η οργάνωση υποστηρίζει και άλλες κοινοτικές, δημιουργικές και εκπαιδευτικές ομάδες μέσω της παροχής δωρεάν υλικών, υπηρεσιών, κοινωφελών έργων και μικρών οικονομικών χορηγιών.


Ως αυτοχρηματοδοτούμενος, μη κερδοσκοπικός κοινοτικός συνεταιρισμός, η Reverse Garbage απευθύνεται σε εθελοντές που μπορούν να μοιραστούν μέρος του χρόνου τους, ανεξαρτήτως εμπειρίας ή επιπέδου δεξιοτήτων. Ανάμεσα στους μεμονωμένους εθελοντές συμπεριλαμβάνονται και εταιρικές ομάδες, οι οποίες βοηθούν στην οργάνωση της αποθήκης, τη συσκευασία, τις πωλήσεις, την υποστήριξη των εκπαιδευτικών εργαστηρίων και άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων, ακόμη και με τις διοικητικές εργασίες. Ένα εθελοντικό Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τις βασικές αποφάσεις σχετικά με τη λειτουργία του συνεταιρισμού, ενώ η καθημερινή λειτουργία του εξασφαλίζεται από μία μικρή ομάδα αφοσιωμένων εργαζομένων.


Το 2015, η Reverse Garbage πραγματοποίησε μια ανοιχτή διαβούλευση, με στόχο να εκπονήσει συμμετοχικά τον στρατηγικό σχεδιασμό της. Πραγματοποιήθηκαν τρεις ομάδες εργασίας στις οποίες έλαβαν μέρος 10 μέλη της κοινότητας, 8 εργαζόμενοι και εθελοντές. Στη συνέχεια, μια διαδικτυακή έρευνα συγκέντρωσε 80 απαντήσεις σε μια σειρά από ερωτήματα που αφορούν τη λειτουργία του κοινωνικού συνεταιρισμού.


ΦωτογραφίεςΗ αποθήκη του Reverse Garbage στο Marrickville του Sydney. Πηγή: Reverse Garbage

Διαφόρων ειδών υλικά ταξινομούνται στην αποθήκη του Reverse Garbage, τα οποία διατίθενται προς πώληση σε χαμηλό κόστος. Πηγή: Reverse Garbage

Περισσότερες πληροφορίες

www.reversegarbage.org.au

Strategic Planning Consultation Report: https://revgarb.files.wordpress.com/2015/10/rg-community-consultation-report.pdf

bottom of page