top of page

Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Freiburg GmBH (ASF) ΣΔΙΤ για τη βιώσιμη διαχείριση απορριμμάτων

Τόπος: Φράιμπουργκ, Γερμανία.


Ο Δήμος του Φράιμπουργκ είναι πρωτοπόρος στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων και λειτουργεί στη βάση του συνθήματος “δημιουργία ιδεών αντί για απόβλητα”. Η μείωση των απορριμμάτων και η ανακύκλωση αποτελούν προτεραιότητες της πόλης εδώ και δεκαετίες, με σκοπό τη διατήρηση των φυσικών πόρων και τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Οι τοπικές αρχές έχουν εκπονήσει και υλοποιούν μία στρατηγική που βασίζεται σε οκτώ βασικούς τομείς που ορίζουν από κοινού πώς πρέπει να συνεχίσει να αναπτύσσεται η πόλη και πώς πρέπει να επιτευχθούν οι στόχοι της βιωσιμότητας. Δύο από αυτούς τους τομείς αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων και την ενέργεια.


Γιατί μας αφορά;


Η ASF παρέχει ένα επιτυχημένο παράδειγμα ΣΔΙΤ μεταξύ ενός Δήμου και μιας ιδιωτικής εταιρείας, η οποία λειτουργεί με υψηλά πρότυπα και δημιουργεί μεγάλα οφέλη προς την οικονομία και την ποιότητα ζωής της πόλης. Ως αποτέλεσμα, η πόλη του Φράιμπουργκ ανακυκλώνει το 69 τοις εκατό των αστικών απορριμμάτων, ξεπερνώντας τον εθνικό στόχο της γερμανικής νομοθεσίας (65 τοις εκατό) έως το 2020. Καθοριστικός παράγοντας αυτής της απόδοσης είναι το γεγονός ότι το σύστημα διαχείρισης σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε στην πόλη πριν από πολλά χρόνια. Επιπλέον, οι κάτοικοι συμβάλλουν καθοριστικά στην επιτυχία αυτή, μιας και δημιουργούν πολύ χαμηλό όγκο οικιακών και ογκωδών απορριμμάτων. Το 2015, οι πολίτες παρήγαγαν 111 κιλά απορρίμματα ανά άτομο ετησίως, που αντιστοιχεί σε 22 τοις εκατό μικρότερο όγκο σε σχέση με τον μέσο όρο του γερμανικό κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης.


Από το 2002, η διαχείριση των αποβλήτων του Φράιμπουργκ γίνεται από την εταιρεία Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Freiburg GmbH (ASF), η οποία αποτελεί μία κοινοπραξία μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας REMONDIS. Πρωταρχικοί στόχοι της Σύμπραξης Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) είναι να διασφαλιστεί ότι τα τέλη και οι χρεώσεις που καταβάλλονται από τους κατοίκους της περιοχής παραμένουν σταθερά, να εξασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας των εργαζομένων στην εταιρεία και να επεκταθούν οι επιχειρηματικές της δραστηριότητες σε ολόκληρη την περιοχή. Η εταιρεία είναι υπεύθυνη για όλα τα καθήκοντα που αφορούν τη διαχείριση των απορριμμάτων: από τη συλλογή και την ανακύκλωση έως την καθαριότητα της πόλης. Η REMONDIS κατέχει μερίδιο 47% στην ASF από το 2008, μια σειρά από χρήσιμες συνέργειες έχουν έκτοτε δημιουργηθεί ως αποτέλεσμα της σύμπραξης.Ο στόλος των οχημάτων της ASF αποτελείται από περισσότερα από 135 οχήματα.

Ηλεκτροκίνητο ποδήλατο με ενσωματωμένο κάδο για τη συλλογή σκουπιδιών από τους αστικούς κάδους με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα. Ο καθαρισμός της πόλης του Φράιμπουργκ είναι τόσο αποδοτικός γιατί τα οχήματα που χρησιμοποιεί μπορούν να προσεγγίσουν τα απορρίμματα όσο πιο κοντά στην πηγή γίνεται.

Συλλογή οργανικών αποβλήτων από τους δρόμους του Φράιμπουργκ με ειδικά οχήματα.

Το 100 τοις εκατό των οργανικών αποβλήτων συλλέγεται χωριστά και αποστέλλεται σε ειδικό εργοστάσιο ζύμωσης για ενεργειακή και υλική ανακύκλωση. Τα βιοαπόβλητα συλλέγονται με ειδικά οχήματα συλλογής και απορρίπτονται στη δεξαμενή του εργοστασίου. Στη συνέχεια, τα υλικά περνούν από κόσκινο και έναν μαγνητικό διαχωριστή, ώστε να αφαιρεθούν οι περισσότερες ακαθαρσίες, πριν μπουν σε μία χοάνη ανάμειξης. Το μείγμα στη συνέχεια μεταφέρεται στη δεξαμενή ζύμωσης, στην οποία δημιουργείται η κατάλληλη θερμοκρασία με την προσθήκη ατμού. Κατόπιν, ειδικοί μικροοργανισμοί διασπούν τα οργανικά συστατικά παράγοντας βιοαέριο.
Μονάδα παραγωγής κομπόστ από αστικά οργανικά απόβλητα.

Μετά από 3 με 4 εβδομάδες, τα υγρά υπολείμματα αποβάλλονται και αποστραγγίζονται, ώστε να διαχωριστούν τα στερεά από τα υγρά. Τα υγρά απόβλητα διατίθενται προς γεωργική λύση ως υγρό λίπασμα, ενώ το στερεό υλικό στραγγίζεται και ακολούθως αποξηραίνεται, ώστε να παρέχει καλύτερης ποιότητας κομπόστ. Σε αυτή τη φάση, αποτελείται κυρίως από ξυλώδη συστατικά και λίγες ακαθαρσίες (πέτρες, πλαστικά υπολείμματα, κλπ.), τα οποία στη συνέχεια ανακυκλώνονται ενεργειακά με καύση σε εξωτερική μονάδα βιομάζας. Το υπόλοιπο εκλεκτό κομπόστ διατίθεται στο εμπόριο σε ενδιαφερόμενους κηπουρούς και αγρότες προς αξιοποίηση.


Περισσότερες πληροφορίες:

➔Ιστότοπος: https://www.abfallwirtschaft-freiburg.de

➔https://www.abfallwirtschaft-freiburg.de

https://www.freiburg.de/pb/,Lde/233007.html

bottom of page